Mona windy map Embed – wordpress plugin

Mona windy map Embed – wordpress plugin

Tham khảo các dịch vụ thiết kế website, dịch vụ SEO, lập trình web-app, cắt HTMLlập trình di động

Mona windy map Embed - WordPress plugin

Mona windy map Embed là Plugin WordPress do chính công ty Mona Media thiết kế và phát triển. Ứng dụng cung cấp cho bạn Shortcode nhúng map được dịch vụ windy.com cung cấp vào website.

[mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px"]

[mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px" marker="true"]

[mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px" detail="true" pressure="true"]

[mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px" marker="true" wind="km/h"]

[mona_windy lat="51.507222" lng="-0.1275" zoom="6" height="450px" marker="true" temp="°F"]