Mona HERE map Embed – wordpress plugin

Mona HERE map Embed – wordpress plugin

Tham khảo các dịch vụ thiết kế website, dịch vụ SEO, lập trình web-app, cắt HTMLlập trình di động

Mona HERE map Embed - WordPress plugin

Mona HERE map Embed là Plugin WordPress do chính công ty Mona Media thiết kế và phát triển. Ứng dụng cung cấp cho bạn Shortcode nhúng HERE map vào website.

[mona_heremap lat="10.77707" lng="106.65482" text="Mona Text" zoom="17" height="450px"]

[mona_heremap lat="10.77707" lng="106.65482" text="Mona Text" zoom="17" height="450px"]

[mona_heremap lat="10.77707" lng="106.65482" text="Mona Text" zoom="17" draggable="false" icon="https://mona-media.com/template/images/map-marker.png" height="450px"]

[mona_heremap lat="10.77707" lng="106.65482" text="Mona Text" zoom="17" draggable="false" icon="https://mona-media.com/template/images/map-marker.png" height="450px"]

[mona_heremap address="319 c16 Lý Thường Kiệt, Q.11, khu cư xá Thuận Việt, TP.HCM, Vietnam" text="Mona Text" zoom="17" height="450px"]

[mona_heremap address="319 c16 Lý Thường Kiệt, Q.11, khu cư xá Thuận Việt, TP.HCM, Vietnam" text="Mona Text" zoom="17" height="450px"]